Selecteer een pagina

Stichting

Tulpenborgh

Welkom bij het ouderinitiatief Stichting Tulpenborgh;  een kleinschalige woonvoorziening in oprichting.

In de prachtige badplaats Noordwijk, in het hart van de Bollenstreek aan de Van der Mortelstraat, zal een  appartementengebouw gerealiseerd worden.
De bouw is reeds gestart en de realisatie wordt  juni 2023 verwacht.

Deze nieuwbouw voldoet aan de nieuwste wooneisen en komt in een woonwijk met goede voorzieningen qua winkels, openbaar vervoer, fiets- en sportmogelijkheden, natuur en ligt dicht bij het strand.

Wij huren de begane grond en onze 8 appartementen met tuin zullen bekostigd worden uit de Wajonguitkering of loon, gebruikmakend van huursubsidie. Tevens is er een gemeenschappelijke huiskamer/keuken/fietsenstalling aanwezig. Ook is er een slaapruimte voor de zorg.

De zorg en begeleiding besteden we uit aan een professionele zorgverlener. De kosten hiervan worden gefinancierd uit het PGB vanuit de WLZ.

Doel van de stichting is; het realiseren van een warme, prettige woonvoorziening voor 8 jong volwassenen met een zorgniveau VG 3 / VG 4 waarin ieders zelfontplooiing wordt gestimuleerd en begeleid.

Stichting Tulpenborgh

KVK nummer 85600199  
RSIN/Fiscaal nummer 863678920

NL17RABO0190385723.
T.N.V. Stichting Tulpenborgh

Tulpenborgh is lid van de landelijke vereniging van 
ouderinitiatieven L.V.O.I.

Meer informatie op www.ouderinitiatieven.nl

Met dank aan onze sponsors:

Stichting Tulpenborgh

Van der Mortelstraat
Noordwijk

Contact opnemen